TEHNIČKI OPIS

Sigurnosna vrata kod kojih je štok izrađen od profilisanog HV lima d=1,5mm, fosfatiziran i završno pulver bojen u boju po RAL karti, a po izboru naručioca.

Obloga krila vrata je izrađena od  MDF ploča furniranih hrastovim furnirom i hrastovog masiva, završna obrada izvedena dvoslojnim  poliuretanskim lakom. Krila vrata su ispunjena kartonskim saćem, čamovim frizama i čeličnom mrežom koja je povezana sa ramom izrađenim od čeličnih kutija 40×20, završno miniziranih.

Vrata su snabdevena sigurnosnom bravom “MOTURA” Italy, sa četiri stepena  zaključavanja i kasa ključem (pet šipova za horizontalno zabravljivanje + vertikalno zabravljivanje gore i dole), bravom sa jezičkom, cilindričnim uloškom, špijunkom, kvakom i štitnicima cilindra. Spojnice koje ugrađujemo su proizvodene u preduzeću “STUBLINA” Srbija, nosivosti do 250 kg.

Zaptivanje vrata je izvedeno EPDM gumama.

Ugradnja se vrši sa čeličnim tiplama, a zaptivanje sa ekspandirajućom poliuretanskom penom.