MOGUĆNOST PRIMENE

Ovaj sistem sa prekinutim termičkim mostom omogućava izradu jednokrilnih i višekrilnih balkonskih vrata i prozora, izbačno-kliznih stena kao i fiksnih i otvarajućih pregrada. Sistem omogućava prihvat aluminijumskih roletni punjenih poliuretanom sa ručnom, automatskom i daljinskom komandom, kao i komarnika.

TEHNIČKI OPIS SISTEMA

Spoljnji deo kombinacije je izrađen od presovanog aluminijumskog profila odnosno legure AlMgSi0.5, prekidne čvrstoće F22. Konstruktivni zidovi profila su debljine 1,8mm. Profili se presuju u preduzeću                                    “NISSAL” Niš.

  • Unutrašnji deo kombinacije je izrađen od profilisanog drveta, koje obuhvata čamovinu, hrast i mahagoni.
  • Mogućnost opremanja prozora sa unutrašnje strane čamovom klupicom ili čamovom oblogom (šembranom) po čitavoj dubini zida i kutijom za roletne, bajcovanim i bojenim PU lakom, u istom tonu kao i prozori,
  • Zaptivanje je izvedeno pomoću EPDM zaptivki.
  • Prekid termičkog mosta je izveden pomoću PA (poliamidnih) traka.
  • Spajanje okvira na uglovima se izvodi pomoću ugaone uloške od presovanog alu. profila i ekspandirajućeg lepka.
  • Sistem omogućava prihvat termoizolacionog stakla 4+15+4mm, u varijantama sa staklima float kvaliteta, stopsol, niskoemisionim i drugim vrstama stakala, kao i međuprostorom punjenog argonom.

POVRŠINSKA OBRADA

  • Zaštita i završna obrada aluminijumskih profila vrši se postupkom anodne oksidacije-eloksaže i postupkom elektrostatičkog bojenja-pulverzacijom. Sloj poliesterskog praha kod završne obrade pulverzacijom iznosi 60-80µm, izbor boja je obuhvaćen RAL kartom.
  • Zaštita i završna obrada drveta se izvodi bajcovanjem u tonu po izboru naručioca i lakiranjem osnovnim i završnim poliuretanskim lakom.

OKOV

  • Ovaj sistem je prilagođen standardnom okovu za aluminijumske prozore, što mu daje posebnu preciznost, pouzdanost i dugotrajnost.