?>

Vrata su snabdevena sigurnosnom bravom “MOTURA” Italy, sa četiri stepena  zaključavanja i kasa ključem, bravom sa jezičkom, cilindričnim uloškom, špijunkom, kvakom i štitnicima cilindra.